ناهنجاریهای تغذیه ای در درختان ميوه (قسمت دوم)

(www.sarafraz-hezarmasjed.ir) کمبود مواد غذایی

بررسی چند عارضه فیزیولوژیک

Bitter pit لکه تلخی
لکه تلخی در اواخر فصل رشد و طول مدت انبار داری اتفاق می افتد.
ویژگی: خیلی شبیه چوب پنبه ای شدن است اما بافت قهوه ای و چوب پنبه و مرده به زیر پوست محدود میشود.که پوست به صورت نرمال رشد میکند اما خال هایی مشاهده میشود.
دلایل:درآزمایشی که بررسی شد روی سیب های jonagoldبه دلیل کمبود کلسیم این بیماری مشاهده شد اما در سیب هایی بالغ که بیشتر در معرض دمای بالا و استرس ابی قرار داشتند مشاهده شدند.

عواملی از جمله مصرف بیش از نیاز کودهای ازته ، نسبت بالای برگ به میوه ها ، تنک زیاد یا محصول کمتر ، گرده افشانی ضعیف و تناوب بازدهی این عارضه را تشدید می کندهنگامی که محصول کمتر باشد و ازت زیاد مصرف شده باشد رشد شاخه ها تا اواخر تابستان ادامه می یابد در نتیجه درخت دارای برگهای بزرگ شده ، شاخه برگ زیادی را تولید می کند. در چنین حالتی شاخه و برگها که سطح تعرق بالایی دارند مواد معدنی شیره خام از جمله کلسیم را به طرف خود می کشند و کلسیم کمتری به داخل میوه ها میرود در نتیجه کمبود کلسیم ، گروهی از سلولهای اپیدرمی و زیر آن در نزدیک گلگاه متلاشی شده ، تبدیل به لکه های نکروتیک می شوند . این لکه های نکروتیک روی میوه ها در انبار زمانی که میوه ها روی درخت باشد و یا در طول حمل نقل دیده می شوند
مشخص شدن لکه تلخی:
عامل اولیه قبل برداشت:کمبود کلسیم
دومین عامل قبل برداشت:پتاسیم بالا
در هنگام برداشت:رسیدگی بیش از حد
بعد از برداشت: دمای پایین و انبار هایی با اتمسفر تغییر داده شده.
کنترل شیمیایی لکه تلخی با محلول پاشی کلرور کلسیم با غلظت 5 الی 10 در هزار بعلاوه یک ماده مویان مثل سیتووت در طول فصل رشد که پی اچ محلول کلرور کلسیم به هفت کاهش داده می شود که این کار را می توان با افزودن مخلوط سولفات مس ،سولفات روی ، اسید بوریک کاهش داد و یا پس از برداشت ، میوه ها را در کلرور کلسیم چهار درصد غوطه ور کرد .بدیهی است با مصرف کودهای محتوی عناصر کم مصرف به همراه پوشش کلرور کلسیم ، علاوه بر رفع کمبودهای احتمالی به بهبود کیفی میوه ها نیز کمک موثری خواهد شد.روشهای باغبانی برای کنترل آن عبارتند از جلوگیری از مصرف زیاد کودهای ازته ، تنظیم آبیاری و جلوگیری از استرسهای خشکی . این بدین معنی نیست که بیش از اندازه آبیاری کنیم در این صورت عارضه شدیدتر می شود بلکه حفظ همیشگی رطوبت در حد ظرفیت زراعی ، جلوگیری از هرسهای شدید زمستانه و جلوگیری از تنک بیش از اندازه مورد نظر است .

(www.sarafraz-hezarmasjed.ir) کمبود کلسیم

Jonathan spot
در طی فصل رشد و یا اواخر دوره برداشت دیده میشوند.
ویژگی بیماری:لکه های قهوه ای که بعدا به سیاهی متمایل می شوندوگوشت زیر لکه ها ظاهری آب گزیده دارد اما روی طعم تاثیری ندارد.
دلایل بیماری:
بامقدار کم کلسیم درون میوه در ارتباط هستند
اندازه بزرگ میوه تمایل بیشتری به بیماری دارند
میوه هایی که بیشتر در معرض خورشید هستند.
Water core
آب گزیدگی قبل از برداشت اتفاق می افتد.
ویژگی:اب گزیدگی تا نزدیک هسته رشد میکندو این میوه ها ممکن است طعم شیرین تری داشته باشد و لی دوره انبارداری کوتاهی دارند و در برخی نمونه ها آب گزیدگی در طول دوره انبار داری ممکن است ناپدید شود.
دلایل:
بامقدار کم کلسیم درون میوه و زیادی بر و نیترژن در ارتباط هستند
اندازه بزرگ میوه تمایل بیشتری به بیماری دارند
بالا بودن نسبت برگ به میوه – دما های سرد پیش از برداشت – افزایش درجه حرارت –شدت نور بالا و رسیدگی زیاد – تغذیه ناکافی کلسیم حساسیت به این ناهنجاری را افزایش می دهد.
ميوهاي ناقص و بدشكل:
• علت اصلي اين عارضه تا كنون ناشناخته باقي مانده است. تحقيقات انجام شده تا كنون دليلي براي بدشكلي و بدفرمي ميوه هاي پسته ارائه نكرده است. به همين جهت اين عارضه در ايالت كاليفرنيا به نام خسارت توسط عوامل ديگر يا ‘Damage by Other Means’ ياDBOM ناميده شده است (متن جي و همكاران، 1995). اما آنچه مشخص شده، اين است كه هرگونه صدمه مكانيكي به ميوه اي كه در حال رشد و نمو در زمان 2 هفته بعد از اتمام دوره گل باشد، باعث نكروزه شدن لايه سلولي پارانشيم در آندوكارپ در حال نمو و درنتيجه مرگ برخي از سلولها خواهد شد و در نتيجه باعث بدشكلي ميوه ها خواهد گرديد
• تحقيقات انجام گرفته در كاليفرنيا نشان داده كه شدت اين عارضه با ميزان محصول مرتبط است (متن جي و همكاران، 1995). به طوري كه در سالهاي on و يا در شاخه هاي پر محصول بخصوص در باغهائي كه بين هفته دوم تا چهارم بعد از اتمام گل تحت تنش آب، تغذيه و تنشهاي محيطي باشند اين عارضه شديدتر مي باشد. مطالعات انجام يافته درايران نشان داده است كه اين عارضه در بين ارقام فندقي شكل بيشتر از ارقام بادامي شكل است.
سوختگي هاي نوك و يا كناره هاي نزديك نوك:
• در مواردي كه ميزان آبياري كم و فواصل آبياري نيز بيش از 60 روز باشد، دادن مقادير زياد كودهاي ازته نيز مي تواند اين سوختگي ها را بر روي ميوه ها ايجاد نمايد.
کمبود پتاسیم :
درختان دچار کمبود دارای برگهای پیچیده با بیرنگ شدن خاکستری ( برونزه شدن ) در قسمت زیرین حاشیه های پیچ خورده . کمبود پتاسیم شدید منجر می شود به سوختگی نوک وانتهای برگ ، نوک برگها غالبا به سمت بالا برمی گردد. و همچنین باعث شده غنچه ها باز نشده و بتدریج پژمرده می شوند.

کمبود آهن :
در این کمبود برگها کلروزه زرد روشن با رگبرگهای سبز مشاهده می شود.
سطح بالای کلر:
باعث می شود نوک و حاشیه برگچه های گردو قهوه ای شود ( اواسط تا اواخر تابستان)
کمبود روی:
دراین کمبود برگها کوچک و پیچ خورده باقی می مانند.
سمیت بور:
بصورت قهوه ای شدن حاشیه برگچه ها و بین رگبرگهای برگ ظاهر می شود.
کمبود نیتروژن
برگهای دارای کمبود نیتروژن کوچکتر و پراکنده تر هستند وشاخ و برگ دچار کمبود ، رنگ پریده سبز یا زرد هستند. علائم بطور غیر یکنواختی در سراسر درخت پخش می شود. درختان دارای کمبود نیتروژن زودتر پیر می شوند. در اثر کمبود ازت کاهش بستن میوه در بادام ، و خشک شدن شاخه های کوچک است.
سمیت کلر
باعث نکروز سر شاخه ها می شود.
کمبود روی
شکفتن غیر یکنواخت غنچه ها و برگهای کوچک کلروز و رزت نشانگر کمبود روی می باشد. در اثر کمبود روی شکوفا شدن گل به تاخیر می افتد و اندازه نات ها کوچک می شوند. علائم کمبود با محلول پاشی سولفات روی در زمان خواب به مقدار 79/6 تا 32/11 کیلوگرم در 5/378 لیتر آب بر طرف می شود.
کمبود مس
می تواند باعث پوست پولکی تیره شود.و علت مغز چروکیدگی است ، برگها رنگ پریده و سوخته هستند.در کمبود شدید جوانه انتهایی خشک می شود.
کمبود بور
دانه های ردیف پائین در نتیجه کمبود بور بد شکل شده اند .در مقایسه با ردیف بالا که نرمال هستند.
کمبود متوسط بور ممکن است منجر شود به ریزش زیاد دانه ها بدون هیچگونه علائم واضح شاخ و برگی. بور اضافی باعث تراوش صمغ و مناطق نکروزه در جوانه های جوان می شود. می تواند باعث خشک شدن جوانه و مناطق نکروز قهوه ای بر روی بافتهای جوان می شود. لکه های نکروتیک قهوه ای و اندوخته های صمغی در نات ها ، ریزش زیاد دانه ها معمولا علائم رایج کمبود بر در بادام است. بد شکلی میوه ، گلهای عقیم ، پوسیدگی میوه در اثر کمبود بور اتفاق می افتد.

قسمت اول

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها