شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدعلفهای هرز جالیز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: علفهای هرز جالیز

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه   مقدمه   علف های هرز باعث کاهش عملکرد خربزه، از طریق کاهش تعداد و انـدازه میـوه هـا مـی شـوند. همچنـین بـا ایجـاد تـأخیر در رسیدگی محصول موجب کاهش کیفیت میوه، کاهش عملکرد میوه بازار پسند، عرضه دیر هنگام بـه بـازار و در نهایـت زیـان اقتصادی می گردند. در موارد آلودگی سنگین به…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها