شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمنصوری ، نویسنده در شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

منصوری

کارشناس ارشد فیزیولوژی اصلاح سبزی از دانشگاه فردوسی مشهد و قرار گرفته در لیست بنیاد ملی نخبگان

تغذیه پیاز و توصیه کودی مزارع پیاز

تغذیه پیاز و توصیه کودی مزارع پیاز مقدمه پیاز یکی از محصولات مهم خوراکی و صنعتی در دنیا و ایران بوده و در هر آشپزخانه ای در سرتاسر دنیا یافت می شود. این محصول ضمن داشتن ارزش های مختلف غذایی و سلامتی، بر اقتصاد کشاورزی منطقه نیز تاثیر گذار است. پیاز منبع خیلی خوبی از ویتامین C، B6، بیوتین و…

مدیریت شالی پس از برداشت برنج ( قسمت دوم )

مدیریت شالی پس از برداشت برنج ( قسمت دوم ) برای مطالعه قسمت اول مدیریت شالی پس از برداشت برنج به اینجا مراجعه نمایید . سفید کردن برنج و سفیدکن های برنج   به عمل حـذف جنـین (جـرم)، پریکـارپ، غـشاء پوشـشی و لایـه هـای آلـرون از بـرنج قهوه ای، سفید کردن اطلاق می شود (تصویر 12 – 23 ). درجـه…

مدیریت شالی پس از برداشت برنج ( قسمت اول )

مدیریت شالی پس از برداشت برنج ( قسمت اول ) مقدمه   عملیـات پـس از برداشـت بـرنج در برگیرنـده مجموعـه ای از فعالیـت هـا و فرآینــدهای متنوعی است که به منظور تولید محصولی با کیفیت مطلوب انجـام مـی گـردد. در ایـران بـه برنج درو و خرمنکوبی (جـدا شـده از بوتـه) شـده، شـلتوک اطـلاق می شود. بطـور کلـی شلتوک دارای پوشش…

شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis )

شپشه دندانه دار برنج    Oryzaephilus surinamensis L راسته و خانواده ( Col., Cucujidae )     مناطق انتشار شپشه دندانه دار برنج   شپشه دندانه دار برنج بـه معنـی واقعـی کلمـه همـه جـایی (Cosmopolite). ایـن آفـت یکـی از مهم ترین آفات انباري می باشد.حشره گسترش جهانی داشته و در تمام طول سال در انبارها،  سیلوها، مغازه ها و منازل…

شپشه برنج ( Sitophilus oryzae L )

شپشه برنج Sitophilus oryzae L راسته و خانواده ( Col.Curculionidae ) مناطق انتشار شپشه برنج شپشه برنج حشره همه جایی (Cosmopolite) مـی باشـد. در اثرارتباطـات و مبـادلات بین المللی امروز تقریباً در تمام نقاط جهان اتنشار دارند. این حـشره در منـاطق گرمـسیري و نیمه گرمسیري فعالیت می کند. در ایران این حشره یکی از آفـات مهـم انبـاري بـویژه بـرنج می…

مبارزه با موش مزارع برنج ( Rattus argentiventer )

مبارزه با موش مزارع برنج ( Rattus argentiventer ) موش مزارع برنج Rattus argentiventer (Robinson & Kloss) =R.chenseni = R. brevicaudatus   راسته و خانواده   (Odentia: Muridae)   شکل شناسی موش مزارع برنج افراد بالغ این گونه داراي اندازه متوسط و طول بدن آن از 304 تا 400 میلی متر می باشـد. وزن آن از 77 تا 200 گرم است.…

برنج راتون و مزایای رتونینگ و پرورش رتون

برنج راتون و مزایای رتونینگ و پرورش رتون کاربرد روش هاي به زراعی در پرورش رتون (Ratoon) تعریف رتونینگ و مزایاي آن رتونینگ روش عملی براي افزایش تولید برنج در واحد سطح، در واحد زمان با توانایی تولید پنجه و پانیکول جدید بعد از برداشت محصول اصلی و اولیه مـی باشـد. اسـامی محلـی که براي برنج راتون در گیلان مصطلح…

کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج

کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج راهکاری جهت افزایش بهره وری از اراضی شالیزاری در اراضی شالیزاری شمال کشور به دلیل محدودیت های تولید برنج نظیر کوچک بودن اراضی، کمبود آب و سنتی بودن عملیات کشت برنج، ارائه راهکارهای مختلف برای کاهش هزینه تولید ، بالا بردن بهره وری اراضی شالیزاری و افزایش درآمد شالیکاران ضروری است. یکی از…

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی     برداشت برنج   عملیات برداشت برنج از مراحل مهم و تعیین کننده در کشت و کار برنج محسوب مـی شـود. به طوري که توسعه روش مناسـب برداشـت نـه تنهـا باعـث کـاهش ضـایعات کمـی و کیفـی محصول می شود، بلکه تأثیر قابل ملاحظه بر کـاهش هزینـه تولیـد دارد.   ضـایعات کمـی…

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه   مقدمه   علف های هرز باعث کاهش عملکرد خربزه، از طریق کاهش تعداد و انـدازه میـوه هـا مـی شـوند. همچنـین بـا ایجـاد تـأخیر در رسیدگی محصول موجب کاهش کیفیت میوه، کاهش عملکرد میوه بازار پسند، عرضه دیر هنگام بـه بـازار و در نهایـت زیـان اقتصادی می گردند. در موارد آلودگی سنگین به…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها