پشه میوه گلابی

پشه میوه گلابی
Contarinia pyrivora Reiley
(Dip: Cecidomyiidae)

عضویت در کانال تلگرام شرکت


مشخصات


حشرات کامل کوچک و طول آنها به 4 تا 2.5 میلیمتـر مـیرسـد. رنـگ عمـومی آنها خاکستری تا سیاه با نوارهای طولی روشن در بخشهای سینه و شکم است. رنـگ بالها در حشرات کامل دودی تا قهوه ای اسـت  . حـشرات مـاده پـس از جفتگیری تخم های سفید رنگ خود را به صورت مجتمع و در دسته های نـامنظم روی اندامهای گل میزبان (به خصوص بساک پرچم) قرار می دهند. برای اینکـار پـرچمهـای کناری ترجیح داده میشوند. شکل تخم ها بیضوی و کشیده بوده و طـول آنهـا 120 تـا 100 میکرون است. تخم ها هرکدام دارای یک پایه بوده و رنگ آنها سفید شفاف است.


پشه میوه گلابی


در شرایط ایران تعداد متوسط تخم گذاشته شده توسط پشه میوه گلابی مـاده 14 عـدد بـرآورد گردید  .  طول لاروها در حداکثر رشد به 4 تا 5 میلیمتر مـیرسـد. رنـگ لاروها سفید تا کرم بوده و لارو دارای اسپاتول مشخص در بخش میانی اولین بند سـینه است. لاروها به صورت مجتمع درون میوه آلوده به سر برده و باعث ریـزش میـوه هـای آلوده میشوند . میوه های جـوان آلـوده تغییـر شـکل داده و کـشیده تـر از میوه های سالم هستند (کدویی شکل). درون میوه های مذکور اجتماع لاروهـای آفـت 5) تا 21 عدد) مشاهده شد. شفیره درون لانه های گلـی بـسیار ظریـف و در عمـق 5 تـا 8 سانتیمتری خاک تشکیل میشود. آفت یک نسل در سال داشته و حشرات کامل همزمان با شکوفایی درختان گلابی در طبیعت ظاهر میشوند.


Contarinia pyrivora Reiley


اسپاتولای لارو حشره


زیست شناسی


پشه میوه گلابی ( Contarinia pyrivora Reiley  ) حشره ای است که تا سـال 1376 در فهرسـت آفـات قرنطینـه خارجی کشور قرار داشت . این حشره اولین بار از باغ های گلابی روستای فشند کرج جمعآوری و گـزارش شـد . یـک نـسلی اسـت و زمستان را به صورت شفیره در خاک بستر بـاغ سـپری مـیکنـد. حـشرات کامـل آفـت همزمان با شکوفایی درختان گلابی رقم شاه میوه در طبیعت ظاهر میشوند. طول عمر حشرات کامل به طور متوسط 3 روز و متوسـط دوره جنینـی نیـز 3 روز برآورد گردید. دوران لاروی به طور متوسط 3 هفته به طول مـی انجامـد. لاروهـا پـس از اتمام تغذیه، میوه آلوده را سوراخ و با تغییر شکل بدن خود را بـه سـطح خـاک پرتـاب میکنند. لاروهای مذکور به عمق 5 تا 8 سانتیمتری خاک نفوذ کرده و درون لانـه گلـی تبدیل به شفیره شده و تا سال بعد به همان شکل باقی می مانند.


لارو در داخل میوه


علایم خسارت پشه میوه گلابی روی میوه های جوان و ریزش کرده
میوه آلوده تغییر شکل یافته گلابی


کنترل


میزان خسارت پشه میوه گلابی ( Contarinia pyrivora Reiley ) در منطقه فشند قریب %14 برآورد گردید. با توجه به همزمانی خسارت این آفت با زنبور گلابی، انجام عملیات شخم زمستانه ، روی جمعیت پشه میوه گلابی نیز موثر بوده و لذا نیازی به کنترل اختصاصی علیه آن احساس نمیشود.


همچنین میتوانید با مراجعه به این لینک درباره زنبور گلابی نیز اطلاعاتی به دست آورید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها