پروانه سفید آمریکایی

Hyphantria cunea Drury
(Lep.: Arctiidae)

راهنمای سموم

مشخصات

پروانه سفید آمریکایی

عرض حشرات کامل نر با بال های باز 26 تا 28 میلیمتر و این اندازه برای حشرات ماده 30 تا 38 میلیمتر مـی باشـد. حـشره دارای دو شـکل جنـسی اسـت. شـاخک در حشرات نر دارای پره های دوطرفه است و در حشرات ماده به دلیل کوتاهی پره هـای آن نخ وش به نظر می رسد . همچنین فرنولوم در حشرات نـر از یـک مـوی قهوه ای و در حشرات ماده تعداد آن سه عدد است. تخم های حشره کروی است. رنـگ آنها در ابتدا سبز کم رنگ و کم کم به زردی گرایش پیدا می کند. در نهایـت و نزدیـک به زمان تفریخ، رنگ تخم ها متمایل به خاکستری می شود. تخم ها به صورت دسته ای و متراکم در زیر برگ گذارده می شوند . در مواقـع طغیـانی دسـته تخـمهـا روی برگ نیز مشاهده می شوند. لاروهای در ابتدا زرد متمایل به سبز بوده و سطح بدن آنها از موهـای سـفید بلنـد پوشیده شده است. از سن دوم لاروها برای خود لانـه تـوری درسـت کـرده و تـا سـن چهارم در کنار یکدیگر تغذیه می کنند. از سن پنجم و با افزایش حجـم تغذیـه، لاروهـا به زندگی انفرادی روی می آورند. طول لاروهای کامل تا 40 میلیمتر مـی رسـد. شـفیره ابتدا زرد براق و با گذشت زمان به قهوه ای تا مایل به سیاه در مـی آیـد . شفیره به طـور آزاد روی خـاک ویـا درون پیلـه ابریـشمی خاکـستری در پناهگـاههـای مختلف تشکیل می شود. لاروها در مرحله پیش شفیرگی با جمع کردن و از دست دادن موهای سطح بدن خود، آماده شفیرگی می شوند. آفت دارای دامنه میزبانی یسیار وسـیع بوده و بیش از 636 گونه به عنوان میزبان آن مشخص شده است. عبایی(مطالـب منتـشر نشده) از میان درختان میوه، سیب، گلابی، به ، گوجه، انجیر، گـردو و مـو را به عنوان میزبان آفت نام برده است. ایشان همچنین از توت و تمـشک نیز به عنوان دیگر درختان و درختچه های مثمر میزبان آفت نام می برد.

تخم پروانه سفید آمریکایی

تخم پروانه سفید آمریکایی

شفیره پروانه سفید آمریکایی

شفیره پروانه سفید آمریکایی

لارو پروانه سفید آمریکایی

زیست شناسی

این حـشره زمـستان رابـه صـورت شـفیره در پنـاه گـاه هـای مختلـف درون پیلـه خاکستری تا قهوه ای به سر می برد. آفت در شرایط استان گیلان دو نسلی است. خروج حشرات در بهار زمانی است که میانگین دمای محـیط بـه 15 درجـه سـانتیگراد برسـد. تعداد سن لاروی این حشره 7 تا 5 سن اندازه گیری شده است.

خسارت پروانه سفید آمریکایی روی توت

خسارت پروانه سفید آمریکایی رو ی به

آتاره پروانه سفید آمریکایی

آثار پروانه سفید آمریکایی

کنترل

آفت دارای دشمنان طبیعی بسیاری اسـت. تـا کنـون 40 گونـه انگـل از دو راسـته مگس ها و زنبور ها برای آن شناسایی شده است.همچنین بیش از 15 گونه عامل بیمـاری شامل انواع قارچ ها باکتریها، تک سـلولی هـا، و ویـروسهـا از روی مراحـل مختلـف زندگی آن جمع آوری گردیـده اسـت. زنبـور پارازیتوئیـد شـفیره Chouioia cunea    ( Yang (Hym.: Eulophidae  بیش از 80٪ شفیره هـای زمـستان گـذران ایـن آفـت را کنترل می کند (قناد آموز مطالب منتـشر نـشده). میـزان پارازیتیـسم ایـن زنبور به حدی است که تنها شفیره هایی که در جاهای غیر قابل دسترس قرار گرفتـه انـد مصون میمانند.

لاروهای زنبور c.cunea

از آنجا که پروانه های آفت به سمت منابع نوری جلب مـی شـوند، اسـتفاده از تلـه نوری به منظور جمع آوری حشرات کامل آفت نیز بسیار موثر است. از آنجا که لاروهای سنین اولیه آفت به صورت مجتمع و در کنار یکدیگر بـه سـر می برند، می توان با هرس سر شاخه های آلوده، نسبت به معدوم سازی آنها اقدام نمود.

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها