پروانه جوانه خوار رکورواری

Recurvaria nanella
( Denis & Schiffermuller, 1775)
(Gelechiidae)

 راهنمای سموم

مشخصات

عرض حشره با بالهای باز 10.5 تا 12 میلیمتر. شاخک ها سفید و دارای حلقه های سیاه است. بالهـای رویـی پوشـیده از فلـسهـای سـفید و سـیاه کـه در کـل ظـاهری خاکستری رنگ به بالها داده است.

پروانه جوانه خوار رکورواری

از ویژگیهای بالهـای جلـویی وجـود یـک خـط روشن مورب در یک سوم انتهـایی آنهـا اسـت.  تخـم بـه رنـگ زرد و بیضوی نزدیک به کروی و پوشیده از موهای کوتاه افراشته، به طول حداکثر 0.4 میلیمتـر است. لاروهای سن اول زرد رنگ که به تدریج به قرمزی گرایش مـی یابنـد. در مرحلـه پیش شفیرگی به رنگ سبز فیروزه ای کثیف، طـول بـدن در انتهـای رشـد تـا 10 میلیمتـر میرسد. شفیره سبز تا قهوه ای تیره و به طول حدود 5 میلیمتر است.
 
 پروانه جوانه خوار رکورواریخسارت پروانه جوانه خوار رکورواریپذوانه جوانه خوار رکورواری

زیست شناسی

این حشره یک نسل در سال دارد. زمستان گذرانی به صورت لاروهـای سـن دو در داخل پیله های نازک و سفید در زیر پوستک ها و شـکافهـای روی تنـه و شـاخه هـای درختان میزبان طی میشود.
 
 Recurvaria nanella
لاروهای زمستان گذران به رنگ قرمـز مایـل بـه نـارنجی و طول آنها 2 تا 2.5 میلیمتر میرسد. خروج لاروها از محل زمستان گذرانی برای شـروع فعالیت همزمان با تورم و باز شدن انتهای جوانه ها است. این زمان در سـالهـای عـادی تقریبا مصادف با اوایل فروردین ماه میباشد. این لاروها در محل اتصال جوانه به شاخه با ایجاد سوراخ بسیار ریزی داخل جوانه ها شده و به تغذیه از اعضای مختلـف بـرگ و گل میپردازد . زمانیکه برگ ها ظاهر شوند به وسیله تارهـایی کـه لاروهـا آنها را میتنند به هم دوخته میشوند. این لاروها در بین برگ های به هم دوختـه شـده با ایجاد سوراخ در برگ های در حال باز شدن از نقطه ای به نقطه دیگر میرونـد و بـه تغذیه خود ادامه میدهند. در این زمان خسارت آفت مهـمتـر از خـسارتی اسـت کـه درحالت نوزادی با ایجاد دالان در برگها ایجاد میکنند. در حدود اواخر اردیبهشت ماه لاروها به مرحله  پیش شـفیرگی رسـیده و بـه دور خود پیله سفیدی میتنند. در نقاط بـا ارتفـاع 1950 متـر ایـن دوره 20 تـا 30 روز و دوره شفیرگی 10 تا 15 روز است. شفیرگی در هرجـای مناسـب روی تنـه و شـاخه درختان و یا روی خاک پای درختان انجام میگیرد. اولین پرواز مصادف با اوایل تیرمـاه است و اولین تغذیه لاروها در ایـن مرحلـه بـه صـورت مینـوز و تغذیـه از پارانـشیم به صورت ایجاد دالان نردبانی است. دالانهای ایجاد شده توسط این لاروها از لاروهـای سایر مینوزها به راحتی قابل تشخیص است. ایـن حالـت در دهـه اول مـرداد مـشاهده میشود. پس از گذراندن یک مدت کوتاه به سن دو رسیده و تا بهار سال بعد بـه همـان صورت میگذرانند.

کنترل

برای مبارزه با این آفت استفاده از ترکیبات شیمیایی لازم نیـست. درصـورت نیـاز میتوان با A.rosanus ویا حتی لیسه سیب یکجا وهمزمان مبارزه نمود.

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها