پروانه تخم انگشتری

Malacosoma neustria L
( Lep.:Lasiocampidae)

 راهنمای سموم

مشخصات
عرض پروانه با بالهای باز در نرها 22 تا 24 و در ماده ها 26 تـا 31 میلیمتراسـت. طول بدن در نرها 10 تا 12 و در ماده ها 13 تا 15 میلیمتراسـت. رنـگ عمـومی بـدن و بالها قهوه ای است .
 
 پروانه تخم انگشتری
نرها عموما تیره تر از حشرات مـاده مـیباشـند. بـال جلویی به وسیله یک نوار عرضی و پهن، سراسری که تیره تر از زمینه بالهـا بـوده و در حاشیه ها روشن میباشد به دو بخش تقـسیم مـیشـود. شـاخکهـا شـانه ای و طـول دندانه های شانه ها در نرها بیشتراست. تخم استوانه ای شکل به طول 0.8 تا 1 میلیمتـر، به رنگ پوست شاخه های میزبان است . لاروهـا تیـره بـا نوارهـای طـولی رنگارنگ بوده و روی هر حلقه بدن دو دسته موی بلند و تیره وجـود دارد ..شفیره به رنگ قهوه ای تیره، پوشیده از غبار آبی رنگ بـوده و در داخـل پیلـه نـازک سفید رنگ قرار دارد.
 پروانه تخم انگشتری
 لارو پروانه تخم انگشتری
 تخم پروانه تخم انگشتریخسارت پروانه تخم انگشتریشفیره پذوانه تخم انگشتری
 

زیست شناسی
این حشره یک نسل در سال دارد و زمـستان گـذرانی آن بـه صـورت تخـم اسـت. تخم ها گروهی و مانند حلقه ای دور تا دور بخشی از شـاخه هـای جـوان را مـیگیـرد و بهمین جهت به آن پروانه تخم انگشتری میگویند. تا حدود 300 تخم مـیگـذارد. بـا گرم شدن هوا لاروهای نوزاد که طولشان  1.8 تا 2 میلیمتر است از انتهای تخمها خـارج میشوند. لاروها در اوایل گروهی زندگی میکنند و برای تغذیه دور برگ ها تور میتنند . این لانه های توری به تدریج گسترش یافته و در انتهـای رشـد از حالـت گروهی خارج و پراکنده میگردند. دوره فعالیت لاروی حدود 2.5 ماه است. در نقاط کوهستانی دوره شفیرگی 16 تا 18 روز به طول می انجامد. دوره فعالیت پروانه ها کمـی بیش از یک ماه و در تیرماه صورت میگیرد. اولـین تخـمگـذاری از اواخـر دهـه اول تیرماه اتفاق میافتد. این تخمها تا بهار سال بعد به همان حالت باقی میمانند.
 لاروهای تخم انگشتری
 این حشره در اکثر نقاط میوه خیز کشور فعالیت دارد ولی تـراکم آن دراسـتانهـای شمالی بیشتر است. علاوه بر درختان سیب و گلابی به درختان میوه هسته دار و درختان دیگری مانند سنجد و بید نیز حمله میکند. لارو آفـت بـرگ خواراسـت و خـسارت آن همیشگی نیست.
 پروانه تخم انگشتری
 
کنترل

زمان خروج لاروهای سن اول از هنگام تورم جوانه ها تا باز شدن گلها اسـت. از آنجا که فعالیت لاروهای این آفت با لیسه ها همزمان است، در صورت بالا بودن تـراکم میتوان با این دو آفت یکجا با یکی از ترکیبات شیمیایی توصیه شده مبارزه نمود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها