هرس سبز انگور (هرس تابستانه)

هرس سبز انگور (هرس تابستانه)

مقدمه

هرس سبز را می توان کامل کننده هرس خشک دانست زیرا این عمل باعث توزیع صحیح و منظم مواد غذایی در اندام های گیاه می شود، این هرس هنگامی بر روی بوته مو انجام می گیرد که جوانه ها شروع به رشد کرده باشند، هرس را می توان در تمام فصل رشد ادامه داد.

هرس شاخه های سبز انگور با ماشین

 

چرا هرس سبز انگور

هرس شاخه های حاوی خوشه از ۴ الی ۵ بند بالاتر از محل خوشه باعث جلوگیری از رشد بی رویه شاخه شده و مواد غذایی جذب خوشه شده در نتیجه باعث افزایش کمی و کیفی عملکرد می شود. هرس پاجوشها ، تنه جوشها و شاخه های فاقد محصول که شیره پرورده زیادی را جذب نموده و رشد سریعی دارند، باعث تقویت بوته مو شده در نتیجه افزایش کمی و کیفی عملکرد را به همراه خواهد داشت. هرس برگ در مناطقی که دارای روزهای ابری زیادی در هنگام رس یدن محصول دارند به رنگ گیری سریع خوشه ها کمک زیادی می کند. هرس برگ در مناطق خشک و کم باران باعث کاهش سطح تبخیر و تعرق شده در نتیجه بوته انگور کمتر دچار کم آبی می شوند و هرس برگ در مناطق مرطوب و پر باران باعث تهویه بهتر هوا از لابلای شاخ و برگها شده در نتیجه بوته کمتر در معرض آلودگی به بیماری سفیدک سطحی می شود. در بوته هایی که بیش از حد توان گیاه دارای خوشه زیادی می باشند به علت توزیع کمتر ش یره پرورده در تعداد زیادی خوشه ، عملکرد کیفی و بازار پسندی میوه کاهش می یابد لذا هرس گل و به تعادل رساندن تعداد خوشه بر حسب توانایی گیاه، از کاهش کمی و کیفی عملکرد جلوگیری می نماید. هرس سبز باعث حذف شاخه های حاوی محل تخم ریزی زنجره شده در نتیجه باعث کاهش جمعیت این آفت می شود قسمت های مختلفی که هرس سبز بر روی آن انجام می گیرد، عبارتنداز : شاخه های سبز و در حال رشد سریع، جوانه، برگ، خوشه های میوه، پاجوشها و تنه جوشها.

 

حذف جوانه

هدف از این عمل حذف بعضی از جوانه های غیرمفید مو می باشد، همزمان با حذف این جوانه های غیر مفید می توان ش اخه های زائد و یا بیمار را نیز حذف کرد، جوانه های غیر مفید جوانه های هستند که به سرعت رشد کرده و فقط به شاخه و برگ تبدیل می شوند و بارده نیستند.

حذف جوانه های جانبی در حال رشد انگور

 

هرس شاخه های سبز

از ابتدای بیداری تاک از خواب زمستانی و شروع دوران رشد تعدادی شاخه وهمچنین پاجوش وياتنه جوش شروع به روییدن کرده و شاخه هایی زائد تولید می کند که باعث تضعیف مو می شود، به همین دلیل بیشتر از این که طول این شاخه ها به ۱۴ سانتی متر برسد می بایستی آنها را هرس کرد، در بعضی مواقع یک یا چند دستک بر روی شاخه ها و از محل بند می رویند که بعضی از آنها زیر خوشه قرار دارند و بعضی بالاتراز خوشه ها ظاهر می شود که این دستک ها را نیز می بایستی تا حد ممکن حذف کرد. بوته های انگوری که از ارقام قوی بوده و یا به دلیل کوددهی بیش از حد و آبیاری زیاد از رشدی غیر عادی برخوردار شده اند لازم است در زمانیکه خوشه هاهنوز به صورت گل هستند به منظور تقویت و جلوگیری از ریزش بی مورد گل ها تعدادی از شاخه ها را از ۳ تا ۴ بند بالاتر از محل خوشه حذف شود.

هرس سبز شاخه ها قبل و بعد از هرس در سیستم تربیت داربستی

 

هرس برگ ها

برگ ها منبع تولید مواد غذایی برای درختان به شمار می آیند در سطح پھنک برگ ها شیره گیاهی خام به کمک نور خورشید به شیره پرورده تبدیل می شود، به همین دلیل حذف بی رویه برگ ها باعث تضعیف بوته مو می شود، معمولا از هرس تابستانه  برگ ها فقط در مناطق سردسیر استفاده بیشتر می شود چرا که طول فصل رشد بوته ها در این مناطق کوتاه است، این هرس به منظور استفاده بیشتر خوشه ها از نور آفتاب انجام می گیرد.

هرس برگ ها در انگور

 

هرس خوشه

در زمان تشکیل میوه یک سوم تا نصف خوشه را حذف، تا اندازه حبه های باقی مانده بر روی خوشه بزرگ تر شوند، همچنین با توجه به سن تاک، تعداد ۲۸ تا ۳۲ خوشه روی هر تاک نگه داشته و خوشه های اضافی را حذف می شوند.

 

تنک کردن گل

تنک کردن خوشه گل، معمولا در زمانی بین ظهور برگ ها تا باز ش دن گل ها انجام می پذیرد، با اجرای این روش هرس تابستانه ، نسبت تعداد برگ به خوشه، افزایش می یابد، به هنگامی که پرچم ها و مادگی های گل در حال تشکیل می باشند، افزایش تعداد برگ باعث می شود که مواد قندی بیشتری به خوشه های باقی مانده برسد و تعداد حبه های سالم در خوشه بالا رفته و خوشه پر پشت شود.

گلهای در حال شکوفایی انگور ( زمان مناسب تنک کردن گل ها در انگور)

 

حذف خوشه

در این نوع تنک کردن، خوشه را پس از تشکیل حبه ها، از شاخه جدا می س ازند و این روش هرس تابستانه ، بر روی تعداد حبه در خوشه و یا طول آن ، اثر مستقیمی ندارد ، در واقع خوشه های کوچک و یا بسیار بزرگ و خوشه هایی که شکل متناسبی ندارند، جدا می شوند، بدیهی است که خوشه های باقی مانده، از مواد غذایی بیشتری برخوردار شده و به آنها درشت تر می شوند، این روش، بیشتر برای تنظیم میزان محصول ارقامی بکار می رود، که بیش از حد محصول می دهند.

حذف خوشه ها در انگور و استفاده از آن ها برای آبغوره

 

تنک کردن حبه

از دیگر روشهای هرس سبز انگور تنک کردن حبه می باشد . در این روش، مقداری از انتهای خوشه به طوری که تعداد دلخواهی از حبه ها باقی بماند، قطع می شود، معمولا در بیشتر ارقام خوشه را به گونه ای کوتاه می کنند که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ حبه بروی خوشه باقی بماند، در آزمایشی که در کالیفرنیا انجام شد، برای به دست آوردن حداکثر رنگ و حجم هر حبه رقم توکای به ۱۱ تا ۱۴ سانتی متر سطح برگ نیاز بوده است. با ۲۴ تا ۲۶ برگ برای هر خوشه، وزن متوسط خوشه به دست آمده در این آزمایش ۶۰۰ گرم گزارش شده است. لازم به ذکر است که روش های تنگ کردن یاد شده ، تأثیر چندانی بر روی ارقام بیدانه ندارد و اجرای آن ها به دلیل بازده اندک این رقم، معمول نیست، اجرای این روش های تنگ کردن، بیشتر در ارقام دانه دار، عملی و مقرون به صرفه می باشد.

تنک کردن حبه انگور برای افزایش کیفیت محصول

 

سر برداری و قطع سر شاخه ها

از دیگر روشهای هرس سبز انگور ، سربرداری و قطع سرشاخه هاست که از سالهای دور بین موکاران مرسوم بوده و هنوز هم هست ، قطع سر شاخه ها به طول ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر بوده که پیشینه آن به سال ۱۸۶۳ میلادی باز می گردد . در بیشتر نواحی انگور خیز ایران و به ویژه در دیم کاری های فارس، سرشاخه ها را در اوایل دوره گل دهی برمی دارند و اصطلاحا به آن ترپاز می گویند، با این عمل، از رشد طولی ساقه جلوگیری شده مواد غذایی که می باستی صرف رشد سبزینه ای شوند، موقتا به گل ها تغیر مسیر داده و از ریزش آن ها تا حد زیادی جلوگیری می شود ، گفتنی است که واکنش ارقام مختلف در برابر سربرداری ، یکسان نیست به طوری که سربرداری برخی ارقام باعث ازدیاد محصول آن ها می شود و در پاره ای دیگر، اثر چندانی ندارد.

حذف پاجوشها در انگور

 

همچنین مطالعه پستهای زیر نیز در رابطه با هرس سبز انگور ( هرس تابستانه ) پیشنهاد می گردد:

شارژ یا شدت هرس در انگور

سیستم های تربیت انگور (فسمت اول)

سیستم های تربیت انگور (قسمت دوم)

 


دانلود فایل PDF مقاله هرس سبز انگور ( هرس تابستانه)


توضیحات

  • فرمت : PDF
  • حجم فایل : 1.47 مگابایت
  • نویسنده : مرتضی ارجمند پناه ایدلیکی
  • تهیه شده در : مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
  • سازنده PDF : شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲۸ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

4 دیدگاه در “هرس سبز انگور (هرس تابستانه)

عالی، کامل و جامع
شاد سالم و موفق باشید

بسیار خوب

ممنون از مطلب مفیدتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها