مینوز لکه مارپیچی

Lyonetia clerkella L
( Lep., Lyonetidae)

راهنمای سموم

 مشخصات مینوز لکه مارپیچی

عرض پروانه با بالهای باز 6 تا 7 میلیمتـر و دارای شـاخک هـای بلنـد اسـت. رنگ کلی بالهای جلویی سفید درخشان که در انتهای خود نقوش قهوه ای مایل بـه زرد دارد. بالهای زیرین به شکل نواری نازک در آمده و دارای ریـشکهـای بـسیار بلند است .

مینوز لکه مارپیچی
 
لارو سبز کمرنگ و سر آن قهوه ای است . چهار جفت پاهـای شـکمی دارد. طـول لارو درانتهای رشد به 5 میلیمتر میرسد.

زیست شناسی مینوز لکه مارپیچی
زمستان گذرانی به صورت حشره کامـل در پناهگـاههـای مختلـف از جملـه زیـر پوستک های تنه و شاخه ها، لابه لای برگ های ریخته شده، زیر بقایـای گیـاهی و داخـل دالانهای خالی حشرات چوبخوار انجام میگیرد. فعالیت حشرات بالغ در بهار بـا بـاز شده جوانه های برگ ها شروع میشود. تخمها به صورت انفرادی در سطح زیـرین بـرگ در زیر اپیدرم گذاشته میشوند. اولین دالانها را بلافاصله پـس از گـل مـشاهده نمـود. دالانهای لاروی باریک وبلند و مارپیچی است، طول این دالانها بعـضا از ده سـانتیمتر هم تجاوز میکند .

خسارت مینوز لکه مارپیچی
خسارت ناشی از مینوز لکه مارپیچی به دلیـل تلفـات زمـستانه در مقایسه با گونه لکه گرد ناچیز است. شفیره در داخل پیله سـفید بـسیار نـازک، تـشکیل میگردد. لاروها معمولا برگ هـای عـاری از دالان لاروی را بـرای شـفیره شدن انتخاب می نمایند. لاروها معمولا به صورت گروهی در یک مکان شفیره میشـوند. شفیره ها در هر دو سطح برگ دیده میشوند. مینوز لکه مارپیچی در ارتفاعات استان تهران 2 تـا 3 نسل دارد. در اکثر مناطق میوه خیز کشور به خصوص در مناطق کوهستانی پراکنده است و تـا به حال روی درختان سیب، گلابی، به، زالزالک و ازگیل و تعداد زیادی از درختان میـوه هسته دار مشاهده شده است.

شفیره مینوز لکه مارپیچی
 
کنترل
از آنجا که Lyonetia clerkella در شـرایط فعلـی خـسارت قابـل تـوجهی نـدارد، مبـارزه جداگانه ای علیه آن توصیه نمیشود.

دیفلوبنزورون(دیمیلین) WP25% به نسبت 0.5 در هزار به محض تفریخ تخمها
دلتامترین(دسیس) EC2.5% به نسبت 0.5 در هزار
پرمترین(آمبوش) EC25% به نسبت 0.5 در هزار
فن پروپاترین(دانتیل) EC10% به نسبت 0.6 در هزار
استامی پراید(موسیپلان) SP20% به نسبت 0.5 در هزار

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها