شپشک نخودی بادام

شپشک نخودی بادام

Didesmococcus unifasciatus Archangelskaya

 

نرم افزار آفت کش

 

مشخصات

 

حشره ماده شپشک نخودی بادام ( Didesmococcus unifasciatus Archangelskaya ) در شروع تخم گداری به رنگ قهوه ای تیره بـا جـلای خفیـف بـنفش است. در این زمان در سطح پشتی بـدن مـاده دو ردیـف فرورفتگـیهـای کـم و بـیش مشخص از سر تا صفحه خروجی به چشم میخورند. در بخـش عقبـی بـدن در امتـداد عرضی ناحیه ای به رنگ قهوه ای روشن و مشخص دیده میشود. حشره ماده در طـول مدت تخمگذاری به تـدریج شـکل کـروی بـه خود گرفتـه و در همـان حـال دو ردیـف فرورفتگی پشتی محو میگردند و زمانی که تخم گذاری پایان می پذیرد بخـش قهـوه ای روشن نیز از بین رفته و بدن حشره سخت کیتینی میشود .  طول بدن ماده ۴٫۵  تا ۵٫۸  و عرض آن ۴ تا ۴٫۵ میلیمتر است .شپشک نخودی بادام نر به رنگ قهوه ای تیره و در بعضی از نقاط بدن آثاری از رنگ قرمز به چشم می خـورد . طول بدن ۱٫۸ تا ۲٫۱ میلیمتر است. سر قهوه ای روشن و دارای سه چشم ساده است. حـشره دارای یک جفت بال است. پوره سن یک به رنگ زرد مایل به قهوه ای است.

 

شپشک نخودی بادام

زیست شناسی

شپشک نخودی بادام ( Didesmococcus unifasciatus Archangelskaya ) یک نسل در سال دارد و زمستان را به صـورت پـوره هـای سـن دوم نـر و ماده روی شاخه های درختان میزبان به سر میبرد. تغییرجلد پوره هـای سـن دوم مـاده بـه حشره کامل و تغییر سن دوم نر به نمف جهت بالدار شـدن پـس از زمـستان صـورت میگیرد. نرها موقعی ظاهر میشوند که ماده ها هنوز آمادگی برای جفـت گیـری را ندارنـد. هر ماده تا ۳۲۰۰ عدد تخم میگذارد. خروج پوره های سن یک معمولا از اوایل تیرماه آغـاز میشود و اوج خروج در ده روز اول قرار دارد. پوره های سن یک مستقیما روی شاخه هـا مستقر میشوند، ضمن اینکه تعدادی هم ابتدا روی برگ ها رفته و سپس به روی شاخه هـا منتقل میگردند. این پوره ها به محض آغاز تغذیه روی شـاخه هـا شـروع بـه ایجـاد لایـه سفیدرنگی مینمایند، به نحوی که شاخه ها در صورت شدت آلودگی تقریبا سـفید بـه نظـر میرسند. این پوره ها تا اواخر تابستان به تغذیه از شـاخه هـا ادامـه مـیدهنـد و سـپس بـه پوره سن دو تبدیل میشوند که زمستانگذرانی میکنند. در اواخر زمستان پوره های سـن دوم که متحرک هستند از زیر لایه سفیدرنگ خارج و به طور دسته جمعی روی شاخه هـا مستقر میگردند. جالب اینکه نرها در یک قسمت از شاخه تجمع کرده و مـاده هـا نیـز در انتهای شاخه ها و یا نزدیک به آن به شکل متراکمتری قرار میگیرنـد. البتـه تجمـع نرهـا و ماده ها به طور مخلوط هم به چشم میخورد و در صورت بالا بودن تراکم پوره ها روی هـم قرارگرفته و تشکیل لایه ای میدهند. حشرات ماده ضمن رشد سریع ترشـحاتی دارنـد کـه پس از خشک شدن به صورت لایه سفید رنگ در میآید. شپشک نخودی بادام تاکنون در آذربایجان شرقی و دماوند دیده شده اسـت و از وجـود آن درسایر نقاط کشور گزارشی در دست نیـست. گیاهـان میزبـان شپشک نخودی بادام تـاکنون بـادام ، هلـو ، زردآلو ، گوجه و آلو شناسایی شده اند.

 

کنترل

 

شپشک نخودی بادام ( Didesmococcus unifasciatus Archangelskaya ) از جمله آفاتی است کـه درصـورت شـدت تـراکم نیـاز بـه مبـارزه شیمیایی دارد. بهترین زمان سمپاشی موقعی است که پـوره هـای سـن یـک در حـداکثر تراکم خود هستند و این مصادف با دههی اول تیر ماه همزمان باتفریخ حداکثر تخم هاست اگر چنانچه نتیجه سم پاشی رضایت بخش نبوده می توان علیه پوره های سن ۲ زمستان گذران آن با استفاده از روغن ولک به نست ۳ درصد قبل از تورم جوانه ها (پیش بهاره) محلول پاشی کرد. لازم به ذکر است که سعی شود شاخه های یک و دو ساله محلول پاشی شود و از سم پاشی برگها جلوگیری شود تا دشمنان طبیعی آنها فرصت کنند که نقش خود را ایفا کنند . از سموم موثر بر روی آن میتوان اتیون و دیازینون و فوزالن و .. را نام برد .

 

کانال تلگرام شرکت

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها