سنک سیب و گلابی

سنک سیب و گلابی


Stephanitis pyri Geoff


Heteropera: ( Tingitidae)

نرم افزار سموم شیمیایی


طول حشره کامل ۳ تا ۳٫۵ میلیمتر، دارای بالهای شفاف و مـشبک شـبیه تـور است. روی هربال دو لکه بزرگ تیره، یکی دربالا و دیگری در پایین به چشم میخورند. رنگ بدن سیاه مایل به قهوه ای با دو صفحه به شکل برگ مدور در طرفین بند اول سـینه است. شاخک ها چهاربندی که بند سوم از همه طویلتر است. بنـد آخـر شـاخکهـا در انتها ضخیم میشود (شکل ۲۹ـ۶، تصویر سـمت چـپ). تخـم ایـن حـشره بیـضوی و به رنگ سیاه براق با طول ۲ میلیمتر میباشد .


سنک گلابی


این حشره دو نـسل در سـال دارد و زمـستان را بـه صـورت حـشره کامـل زیـر برگ های ریخته شده در پای درختان و علف ها و شکاف زمین و هر گونه پناهگاهی که دردسترس باشد، حتی زیر پوستک های شاخه و تنه درختان میگذراند. در شرایط کـرج از حدود نیمه اول فروردین حشرات کامل از پناهگاهها خارج و پس از مـدتی پـرواز به ویژه در روزهای آفتابی روی برگ ها جفت گیری کرده و مـاده هـا تخـم هـای خـود را به طور انفرادی و مورب زیر برگ و داخل اپیدرم قرارداده و روی آنها را با مقـداری از فضولات میپوشانند. در شرایط کرج تخم ریزی در نیمه اول اردیبهـشت مـاه آغـاز و اولین پوره ها از اوایل خرداد ماه ظاهر میگردند.


آثار خسارت سنک گلابی


پوره ها در ابتدا سفید و بلافاصله تغییر رنگ داده و تیره میشوند. دوره پـورگی در شرایط مختلف ۲۵ تا ۴۰ روزاست که با چهار بار تغییرجلد همـراه مـیباشـد. حـشرات کامل پس از خروج تخم ریزی کرده و نسل دوم را به وجود می آورند. پوره های این نسل از اوایل مرداد ظاهرمیشوند.خسارت این نسل بسیار شدید است.


آثار خسارت سنک سیب و گلابی روی برگ سیب

علایم خسارت سنک روی سیب


حشرات کامـل کـه از شهریور ماه ظاهر میشوند پس از گذراندن زمستان در بهار سال بعد تخمریزی میکنند. در تمام مناطقی که درختان میوه سردسیری ازخانواده گلسرخیان وجود دارنـد پراکنـده است. میزبانهای اصلی سیب، گلابی، به و گـیلاس هـستند. از شـیره بـرگ درسـطح زیرین تغذیه میکنند که در نتیجه روی برگ ها در قسمت تغذیه شده بیرنگ (با جلای نقره ای) میشود. سطح زیرین این برگ ها پوشیده از پوسـته هـای پـورگی، فـضولات و خالهای ریز سیاه (تخم) است (شکل ۲۹ـ۶، تصویر سمت راست). یکی از آفات مهـم درختان میوه سردسیری به خصوص سیب و گلابی است. در صـورت شـدت خـسارت درختان ضعیف شده و توان خود را از دست میدهند و کم بار میشوند. میوه هـای ایـن درختان نیز کوچک و نامرغوب هستند. برگها زودهنگام خزان کرده و میریزند.


سنک سیب و گلابی


کنترل


به طور کلی این آفت مخصوص باغ های رها شده که از ضـعف مـدیریت داشـت، به خصوص در امر سمپاشی برخوردارند، خسارت میزند. درحال حاضر هیچ گونـه راه مبارزه ای علیه این آفت به جز سمپاشی وجود ندارد. زمان اوج فعالیـت آن در مـاههـای تابستان است و از اواخرخرداد ماه شروع میشود. سموم تماسی و نفوذی به راحتی آنرا کنترل میکنند. میتوان زمان مبارزه را با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سیب تلفیق نمود. از سموم موثر میتوان فوزالون و دیازینون را نام برد .

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها