سفیده رگ سیاه

Aporia crataegi L
(Lep. Pieridae)

راهتمای سموم

مشخصات

عرض حشره با بالهای باز در مادهها 58 تا 66 میلی متر و در نرها 47 تا 52 میلـی متراست. بالهای جلویی و عقبی سفید و رگبالها سـیاه بـوده و شـاخک هـا سـنجاقی بهرنگ سیاه میباشند (شکل 38ـ.(4 در نرها آخرین مفصل شاخک ها و در مادهها چهار مفصل آخری سفید است. تخم گلابی شکل و زرد رنگ با 12 تا 14خط طولی برجـسته در سطح خارجی است. لاروها در انتهای رشد تا 42 میلیمتر طـول دارنـد، رنـگ آنهـا تیره که بخش شکمی بهرنگ سفید کثیف تا زرد کثیـف متغییـر اسـت. بـدن پوشـیده از موهای کرکی و موهای خشن است. در بخش پـشتی یـک نـوار طـولی و در هریـک از پهلوها نیز یک نوار طولی قهوه ای رنگ بهچشم می خورد. شفیره زرد کهربـایی اسـت و تعداد زیادی نقطه در سراسـر سـطح بـدن دارد . طـول آن بـه 25 تـا 27 میلیمتر میرسد.

سفیده رگ سیاه

سفیده رگ سیاه

زیست شناسی

این حـشره در سـال یـک نـسل دارد و زمـستان گـذرانی آن در نقـاط کوهـستانی به صورت لاروهای سنین دو و سه میباشـد. لاروهـا بـرای گذرانـدن دوره دیـاپوز از برگها و شاخه های نازک استفاده میکنند و برای این منظور از یـک بـرگ نیـز کـه بـه کمک تارهای مترشحه خود آن را به یک شاخه آویزان میکنند بهره مـیگیرنـد. لاروهـا پس از پشت سر گذاشتن سرما از اماکن زمستان گذرانی خارج و بـه تغذیـه از بـرگ هـا میپردازند. در سنین بالا تغذیه تشدید شده و باعث ایجاد خسارت در میزبانها میشود. شفیرگی در شرایط دماوند را از دهه دوم خردادماه و پرواز پروانه ها را تـا دهـه اول مردادماه میتوان مشاهده نمود. تغذیه پروانه ها از نوش گلهای مختلف است. تخمهـا در سطح رویی برگ ها به طور دسته ای گذاشته شده و هر دسته از ایـن تخـم هـا تـا 127 عدد شمارش شده است. دوره ی رشد جنینی در شرایط دماونـد 13 تـا 18 روز اسـت. لاروهای نوزاد به طورگروهی از اپیدرم فوقانی برگ ها تغذیه مـی کننـد. ایـن حـشره در تمام مناطق میوه خیز کشورکه درختان میوه سردسیری و همچنین ازگیل و گردو وجـود داشته باشند، فعالیت دارد. تاکنون روی سیب، گلابی، زالزالک و تعداد از درختـان میـوه هسته دار جمع آوری گردیده است. خسارت این حشره گـاهی شـدید اسـت و درختـان آلوده کاملا عاری از برگ میشوند.

لارو و شفیره سفیده رگ سیاه

لارو سفیده رگ سیاه

شفیره سفیده رگ سیاه

کنترل

خسارت این حشره هر چند سال یکبار پـیش مـیآیـد کـه در ایـن رابطـه نقـش دشــمنان طبیعـی را نمـیتــوان نادیـده گرفــت. مهــمتــرین آنهــا زنبــور Apanteles glomeratus از خانواده Braconidae است کـه تـا 18 درصـد از جمعیـت آفـت را کنترل مینماید. هیچ گونه سمپاشی جداگانه علیه آن توصیه نمیشود و سمپاشـی علیـه کرم سیب و یا شپشکها جمعیت آنرا به خوبی کنترل میکند. اخیراً  برای مبارزه بیولوژیک علیه این آفت از باکتری    Bacillus thuringiensis    استفاده میشود

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها