زنجرک رز

زنجرک رز


Edwardsiana rosae L

طول بدن حشره کامل زنجرک رز به ۴ تا ۳٫۸ میلیمتـر مـیرسـد. رنـگ آن متمایـل بـه زرد روشن است (شکل ۲۳ـ۶ ) دارای چشمهای مرکب قرمز مایـل بـه قهـوه ای بـوده و دو چشم ساده در فرق سر دیده میشود. پوره سن یک بدون بال، عـرض سـر از عـرض قفسه سینه بیشتراست. از سن دو به بعد آثار بالها ظاهر و در سن پنجم بـال هـا تقریبـا به رشد کامل میرسند. در سن پنجم کـه سـن آخـر اسـت، عـرض قفـسه سـینه بیـشتر میباشد. تخم شبیه دانه برنج و میانگین طول آن ۰٫۳۸  میلیمتر است.


Edwardsiana rosae L


حشره کامل زنجرک گل سرخ


علایم خسارت زنجرک رززنجرک رز در اغلب نقاط میوه خیز کشور پراکنده است. تقریبا حالت پلیفاژی دارد و علاوه بر درختان میوه دانه دار به درختان میوه زیادی مانند هسته داران، مو و تعـدای از درختان غیرمثمر مانند چنار آسیب میرساند. از آفات بسیار مهم مو، به ویژه موهایی کـه درحیاط منازل کاشته می شوند به شمار میآیـد. حـشرات بـالغ و پـوره هـا بـا فروکـردن خرطوم خود در برگ های میزبانها از شـیره آنهـا تغذیـه نمـوده و در محـل تغذیـه لکه های رنگ پریده ای به وجود می آورند (شکل ۲۴ـ ۶ ) در صـورت بـالا بـودن تـراکم آفت، تمام برگ ها ابتدا رنگ پریده شده و سپس میخشکند. به میزان و کیفیـت میـوه درختان مورد حمله آسیب شدیدی وارد میگردد.


علایم خسارت زنجرک گل سرخ


زنجرک رز در مناطقی مانند کرج چهار و در ارتفاع ۱۸۰۰ متـر و بـالاتر، سـه نـسل دارد. در مناطق چهار نسلی نسلهای آخر با هم تداخل دارند. جمعیـت مـاده هـای ایـن آفت همیشه دو برابر جمعیت نرهاست. زمستان گذرانی در تمام مناطق به صـورت تخـم میباشد. تخم های زمستانگذران عمدتا در زیـر پوسـت شـاخه هـای درختـان خـانواده گلسرخیان (به خصوص درختان هسته دار) و رز گذاشته میشوند. این تخـم هـا دیـاپوز اجباری دارند. تفریخ تخم هـا در شـرایط کـرج حـدود سـه هفتـه ادامـه دارد و خـروج پوره های سن یک در فاصله بین دهه دوم تا دهه سوم فروردین ماه اتفـاق مـیافتـد. در ارتفاعات بالاتر اولین پوره ها را تا دهه سوم اردیبهشت میتوان مشاهده کرد. البتـه این مسئله روی میزبانهای مختلف تا حدودی متفاوت است. اولین حشرات کامل نسل بهاره در منطقه کرج و شهریار و مناطق مشابه دراواسط اردیبهشت ماه ظاهرمیشـوند. ماده ها تخم های خود را به طور دسته جمعی و یا انفرادی داخل پارانشیم زیر برگ گیاهان میزبان به ویژه سیب قرار میدهند. این تخم ها دیاپوز نداشته و تعداد آنها به حدود ۲۷۰ تخم در یک برگ نیز میرسد.


زنجرک گل سرخ


کنترل
زنجرک رز دشمنان طبیعی زیادی دارد که از میان آن ها بالتوری ها از همه فعال ترند. با وجود این جمعیت آن در بسیاری از سا لها بسیار بـالا و خـسارت زاسـت. مبـارزه شیمیایی علیه زنجرک رز به طور جداگانه توصیه نمی شود. در باغهای سیب که حداقل دو بار در سال سمپاشی میشوند تا حدود زیادی از خسارت این آفت جلوگیری میگردد. در سورت شدید بودن خسارت از سمومی مانند گوزاتیون یا مالاتیون یا فوزالون می توان استفاده کرد . زنجرکهای دیگری مانند گونه هـای Zyginella pulchra Low   Z.bisignata  ,    ،  Cicadella viridis L. ازنقاط مختلف جمع آوری گردیدند کـه بـه نـسبت از اهمیـت کمتری برخودارند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها