شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدهرس بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: هرس

هرس درخت سیب

آموزش هرس درخت سیب مقدمه اکثر درختان، بخصوص درختان میوه، اگر تحت شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان رشد کنند، پس از چند سال تبدیل به درختان و یا درختچه هائی با شاخ و برگ متراکم خواهند شد که چه از نظر میزان و کیفیت باروری و چه از نظر شکل ظاهری مطلوب نخواهند بود. در اینگونه گیاهان شاخه ها،…

هرس درختان زیتون

هرس درختان زیتون مقدمه زیتون از درختان همیشـه سـبز اسـت، هرس درختان زیتون ، بـا درختان خزان دار نظیر سـیب، گلابی، هلـو و ... متفـاوت اسـت. مفهـوم هرس زیتون فراتر از قطـع شـاخه هاي درختان اسـت زیـرا نتایـج هرس ایـن دو نوع درخـت باهم متفاوت اسـت و دامنه وسـيع تري از عمليات تنـك كـردن يـا حـذف اندام ها به روش…

آموزش هرس ( قسمت دوم )

کارگاه آموزش هرس درختان و درختچه های زینتی انواع ھرس ( از نظر شدت ھرس ) شدت هرس بسته به نوع درخت (عکس العمل درختان مختلف در مقابل شدت هرس بسیار متفاوت است). سن درخت، چگونگی هرس در سالهاي گذشته، مسائل ترافیکی، محل استقرار درخت (ریفوژ، پارك، مجاورت با ساختمان هاي مرتفع و... )متفاوت خواهد بود .بطور کلی بسته به…

آموزش هرس ( قسمت اول )

کارگاه آموزشی هرس درختان و درختچه های زینتی سرآغاز مبحث هرس درختان در فضاي سبز شهري، امري کاملا تخصصی و فنی می باشد. هرس اینگونه درختان با هرس درختان میوه کاملا متفاوت می باشد. در سالهاي اخیر در برخی از شهرها بدلیل عدم آگاهی از این موضوع ، درختان کهنسال را که طی سالهاي متمادي با زحمت و هزینه هاي…

error: عدم امکان کپی مطالب