شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات کلزا بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات کلزا

بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا (پوسیدگی اسکلروتینایی)

بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا (پوسیدگی اسکلروتینایی ساقه کلزا) بیماری پوسیدگی سفید ساقه در حال حاضر مهمترین بیماری کلزا به ویژه در استان های شمال کشور محسوب می شود. میزان خسارت بیماری به زمان آلوده شدن گیاه و شرایط محیطی بستگی دارد. چنانچه آلودگی در اوایل گلدهی اتفاق بیفتد و شرایط آب و هوایی برای ادامه فعالیت عامل بیماری مساعد…

سوسک منداب (Entomoscelis adonidis)

سوسک منداب (Entomoscelis adonidis) سوسک منداب (به کفشدوزک صیفی نیز معروف است) از حشرات راسته Coleoptera و خانواده Chrysomelidae می باشد. Entomoscelis adonidis جز آفات خانواده چلیپائیان (Brassicaceae) نظیر کلزا ، منداب ، کلم ، شلغم ، تربچه و خردل میباشد که به خشخاش و چغندرقند و برخی علفهای هرز نظیر آدونیس ، ترب کوهی و کیسه کشیش نیز حمله…

سوسک کک مانند , Phyllotreta corrugate

سوسک کک مانند کلزا و مدیریت آن در مزارع کلزا (Phyllotreta corrugate ( Col.: Chrysomellidae پیشگفتار کک کلزا یکی از مهمترین آفات کلزا میباشند، که در اوایل رشد گیاه در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی) کم و بیش به گیاهان خانواده چلیپائیان به خصوص کلزا خسارت وارد میکنند . این سوسکها متعلق به جنسهای Phyllotreta و Psylliodes می باشند که گونه های…

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا - Nysius cymoides مقدمه کلــــزا یــــا کانــــولا یکــــی از گیاهــــان زراعــــی اســت کــه در بین دانــه هــای روغنــی از درصــد روغــن بالایــی ( حــدود ۴۰ تــا ۴۵ درصــد ) برخــوردار اســت . همچنیــن ایــن گیــاه مــی توانــد در تنــاوب بــا زراعــت گنــدم و جــو قــرار گیــرد و از تراکــم بیمــاری هــا، آفــات و علــف هــای هــرز…

آفات ، بیماریها و علفهای هرز کلزا

مدیریت آفات ، بیماریها و علفهای هرز کلزا چکیده افزایش جمعیت کشور در دهه های اخیر، همراه با افزایش مصرف سرانه روغن های نباتی و در نتیجه وابستگی شدید کشور به واردات دانه های روغنی، باعث نگرانی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و اجرای برنامه افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی شده است. کلزا بعد از سویا و نخل روغنی…

بید کلم (plutella xylostella)

شناخت و مدیریت پروانه بید کلم یا شب پره پشت الماسی (plutella xylostella) مقدمه : خانواده چلیپاییان (Brassicaceae) دارای ۱۰ قبیله ، ۳۵۰ جنس و حدود ۴۰۰۰ گونه است که عموماً  نباتات علفی هستند. مهمترین نباتات این خانواده عبارتند از انواع کلم (پیچ ، ‌بروکسل ، قمری ، براوکاس) شلغم ، کلزا ، ازمک ، تره تیزک ، تربچه نقلی…

شته سبز هلو Myzus persicae

شته سبز هلو Myzus Persicae Green peach aphid شته سبز هلو ( Myzus Persicae ) به نام شته سبز اسفناج نیزمشهور است در کلیه مناطق ایران وجود دارد. شته سبز هلو روی درختان هلو، مرکبات، گوجه، آلو، سیب، زردآلو و بعضی گیاهان زراعی از جمله سیب زمینی، چغندرقند، گوجه فرنگی، توتون، رازک، گل کلم، کلم پیچ و گون های مختلف غلات و…

مشكلات كشت كلزا و دليل عدم استقبال زارعين از توسعه كشت كلزا

مشكلات داشت مشكلات داشت كلزا را نيز به سه دسته مبارزه با علف هاي هرز، آفات و بيماري هاي كلزا دسته بندي كرده كه جداگانه هر يك را مورد بررسي قرار مي دهيم. 1- مبارزه با علف هاي هرز يكي از عوامل محدودكننده كشت كلزا در تمامي نقاط دنيا وجود علف هاي هرز است. اين گياهان كه اغلب با كلزا…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها