اصول و اهداف اولیه پایه گذاری شرکت برگرفته از چهار اصل زیر است

تعهد در انجام قرارداد

صداقت در گفتار و عمل

how_it_works_2

تعهد و احساس مسئولیت در انجام امور

مشتری مداری

احترام به مشتریان

کمترین هزینه

پایین ترین دستمزد در قبال انجام خدمات

نرم افزار آموزشی

فارمر شاپ - بررسی، تحقیق و خرید اینترنتی


فارمر شاپ

اطلاعات جدیدترین محصولات و تولیدات و نهادینه های کشاورزی را در اینجا شاهد باشید. ثبت محصولات برای تمام تولید کنندگان بخش کشاورزی رایگان است

error: عدم امکان کپی مطالب