اصول و اهداف اولیه پایه گذاری شرکت برگرفته از چهار اصل زیر است

تعهد در انجام قرارداد1

صداقت در گفتار و عمل

how_it_works_22

تعهد و احساس مسئولیت در انجام امور

مشتری مداری3

احترام به مشتریان

کمترین هزینه4

کمترین دستمزد در قبال خدمات

نرم افزار آموزشی

  • نرم افزار آفات و بیماریهای گردو
  • نرم افزار سایت
  • sam
  • اطلس شناسایی علفهای هرز

فارمر شاپ - بررسی، تحقیق و خرید اینترنتی


فارمر شاپ

اطلاعات جدیدترین محصولات و تولیدات و نهادینه های کشاورزی را در اینجا شاهد باشید. ثبت محصولات برای تمام تولید کنندگان بخش کشاورزی رایگان است

نظر مشتریان

error: عدم امکان کپی مطالب