شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدEurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hymenoptera: Eurytomidae) بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hymenoptera: Eurytomidae)

زنبور سیاه مغزخوار پسته

زنبور سیاه مغزخوار پسته مقدمه در مرحله لاروی گروههای مختلف راسته بال غشائیان (زنبورهـا)، دو رﮊیـم حشـره خـواری و گیـاه خواری دیده می شود. رﮊیم حشـره خـواری بـه دو صـورت انگلـی و شـکارگری منحصـر بـه زیـر راسـته زنبورهای ساقه دار می باشد که در مرحلـه لاروی از تخـم، لارو، شـفیره و حشـره کامـل حشـرات دیگـر تغذیه می کنند. این زیرراسته…

  • خانه
  • Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hymenoptera: Eurytomidae)
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها