شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدگیاهان علوفه ای بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: گیاهان علوفه ای

ارقام شبدر (سه برگ – چهار برگ)

مهمترین ارقام شبدر سه برگ و چهار برگ ایران شبدر یکی از علوفه های مطلوب با قابلیت خوشـخوراکی و ترکیـب مناسـب مـواد مصرفی و رطوبت و ... بوده که همواره به عنـوان مرغـوب تـرین جیـره غـذایی دام مورد توجه دامداران قرار گرفته است. در این پست سعی کرده ایم مهم ترین ارقام شبدر موجود در ایران را که شامل رقم…

اسپرس (بذر -کاشت-برداشت)

کلیاتی در مورد کاشت ، داشت و برداشت گیاه اسپرس Onobrychis vicifolia   اسپرس سرده ای از گیاهان علفی اورآسیایی است. از سردهٔ اسپرس در ایران ۵۶ گونه گیاه علفی یک‌ساله و چندساله می‌روید که دارای ارزش چراگاهی بسیار زیاد است. ۲۷ گونه از آن ویژهٔ ایران است. در اروپا ۲۳ گونه از اسپرس یافت شده‌است. اسپرس گیاهی است از…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها