شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدچغندرقند بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: چغندرقند

روش صحیح سرزنی ریشه چغندرقند

روش صحیح سرزنی ریشه چغندرقند مقدمه در بیشتر مناطق کشور که چغندرقند کشت میشود در زمان برداشت ریشه بـه طـور کامل برداشت و به کارخانه قند حمل مـیشـود و در آنجـا نیـز از ریشـه کامـل پـس از شستشو، خلالگیري و شکر استحصال میشود. کیفیت ریشه چغندرقند بـه عنـوان مـاده اولیه کارخانه هاي قند نقش مهمی در بـازده استحصـال شـکر از…

کرم برگخوار پنبه (Spodoptera littoralis)

کرم برگخوار پنبه یا کرم برگخوار مصری (Egyptian cotton leaf worm)(Spodoptera littoralis) این آفت بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر فعالیت دارد، لذا اغلب در استان های جنوبی کشور شیوع دارد و به کرم برگخوار مصری یا کرم برگخوار پنبه مشهور است. این آفت با اسامی لهه یا رهه نیز خوانده می‌شود. کرم برگخوار پنبه یا پرودنیا با نام…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها