شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمقایسه سمپاشهای مختلف از لحاظ عملکرد بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مقایسه سمپاشهای مختلف از لحاظ عملکرد

مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم

مقایسه سمپاش های متداول در مزارع گندم   مقدمه   گندم از عمده ترین محصولات کشاورزي و غذایی کشور میباشد که روزانه حدود 47 درصد از کالري مصرفی سرانه کشور را تأمین مینماید. با توجه بـه راهبردي بودن محصول گنـدم در اقتصـاد کشـور، لـزوم اصـلاح و جـایگزینی روشهاي موجود در مکانیزاسیون کشـاورزي، توجـه بـه مـدیریت نهـاده هـاي شیمیائی به منظور…

  • خانه
  • مقایسه سمپاشهای مختلف از لحاظ عملکرد
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها