شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمشخصات سموم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مشخصات سموم

سان رایس پلاس Sunrice plus

Sunrice plus سان رایس پلاس  سوسپانسیون 315 سان رایس پلاس علف کش انتخابی جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ،پهن برگ و اویارسلام در مزارع برنج می باشد. سان رایس پلاس مخلوطی از دو علف کش آنیلوفوس 300 گرم/لیتر و اتوکسی سولفورون 15 گرم/لیتر می باشد. آنیلوفوس آنیلوفوس علف کشی فسفره است که برای کنترل علفهای هرز یکساله و اویارسلام در…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها