شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمبارزه با سیاهک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مبارزه با سیاهک

سیاهک معمولی ذرت

مدیریت بیماري سیاهک معمولی ذرت Ustilago maydis چکیده سیاهک معمولی ذرت از جمله بیماریهاي شایع در اغلب مناطق ذرت خیز ایران است. سیاهک معمولی ذرت که در انگلیسی به آن Common smut گفته میشود، سالیان متمادي در مناطق ذرت کاري دنیا وجود داشته و شناسایی شده است. ذرت در مناطق آلوده دنیا به این بیماري خسارات شدیدي را متحمل می…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها