شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبهترین کودهای مورد نیاز درختان بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بهترین کودهای مورد نیاز درختان

تغذیه گندم ( قسمت سوم )

قسمت دوم تغذیه گندم را ازینجا بخوانید 1 – 1 – 3 - تناوب زراعی و کود سبز: از آنجـا کـه عملکـرد گیاهـان زراعـی ناشـی از برآینـد اثـرات فیزیکـی، بیولـوژیکی و مـدیریتی سیستمهاي زراعی است، انتخاب یک تناوب مناسب با تأکید بر جنبه هاي حفاظت محیط زیست براي هـر منطقه شرط اصلی افزایش بهره وري در دراز مدت خواهد بـود.…

تغذیه درختان میوه

تغذیه درختان میوه مقدمه و کلیات آشکار شدن ظرفیتهاي کشور از نظر تولید محصولات باغبانی در طی چند سال اخیر و با هدف رقابت بین المللی با دیگر کشورهاي جهان براي صدور این محصولات و فراوردهاي آن و همچنین افزایش کمیت و کیفیت این محصولات نیاز به تغذیه درختان میوه را امري اجتناب پذیر می نمایید.با توجه به نقش کشاورزی…

  • خانه
  • بهترین کودهای مورد نیاز درختان
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها