شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدافات و بیماریهای خرما بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: افات و بیماریهای خرما

بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما

راهنمای شناسائی و ردیابی آفت قرنطینه خارجی بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما Fusarium wilt of date palm Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Domain Eukaryota Kingdom: Fungi Phylum: Ascomycota Class: Ascomycetes Subclass: Sordariomycetidae Order: Hypocreales نام های مترادف : Fusarium albedinis (Kill. & Maire) Malençon [anamorph] Cylindrophora albedinis Kill. & Maire [anamorph] Fusarium oxysporum var.…

  • خانه
  • افات و بیماریهای خرما
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها