شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات پسته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات پسته

تریپس میوه پسته (Liothrips austriacus)

تریپس میوه پسته (Liothrips austriacus) درختان پسته مورد حمله جانوران گیاه خوار متعددی قرار می گیرند. این جانواران گیاه خوار بر اساس میزان خسارت اقتصادی و وسعت آلودگی مناطق پسته کاری کشور به سه گروه تقسیم می شوند: گروه آفات درجه اول که در اغلب مناطق پسته کاری کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی وارد می کند. گروه آفات…

پروانه پوست خوار پسته

زیست شناسی و زمان مبارزه با پروانه پوست خوار پسته (Arimania komaroffi Rag) مقدمه: پروانه پوست خوار پسته (Arimania komaroffi Rag (Lepidoptera:Pyrallidae (آریمانیا کوماروفی) که در اصطلاح محلی باغداران پسته استان کرمان «کراش» نامیده می شود، در سال های اخیر در باغ های پسته استان کرمان به صورت طغیانی در آمده و در مناطقی ایجاد خسارت شدید نموده است. این…

پروانه میوه خوار پسته

پروانه میوه خوار پسته یا پروانه مغز خوار پسته (Recurvaria pistaciicola) پروانه میوه خوار پسته (Recurvaria pistaciicola) که در اصطلاح به آن داغوی پسته می گویند جزء مهم ترین آفات پسته بوده و محدوده گسترش و انتشار آن شامل تمامی مناطق پسته کاری کشور از جمله استان قزوین می باشد که در بعضى از سال ها با توجه به شرایط…

پروانه برگخوار خاکستری پسته

پروانه برگخوار خاکستری پسته یا پروانه برگ خوار خاکستری بنه (Thaumetopoea solitaria freyer) مقدمه گیاه بنه موسوم به مروارید سبز با سطحی معادل ۱.۲۰۰.۰۰۰ هکتار یکی از مهم ترین ذخایر ژنتیکی استان فارس محسوب میگردد. این جوامع جنگلی، از طریق جلوگیری از فرسایش خاک، کمک به تامین منابع آبهای زیرزمینی، ایجاد تعادل در آب و هوای منطقه نقش مهمی را…

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا) (kermania pistaciella) پروانه چوب خوار پسته برای اولین بار سال ۱۳۴۱ در ایران گزارش شد و در حال حاضر یکی از آفات درجه یک پسته محسوب می شود و در اکثر مناطق پسته کاری کشور گسترش دارد . شکل شناسی پروانه چوبخوار پسته حشره کامل، پروانه سیاه براق به طول ۴ میلی متر و عرض با…

پروانه برگخوار بنه ( Ocneria terebinthina )

پروانه برگخوار بنه یا پروانه برگ خوار پسته ( Ocneria terebinthina )   مقدمه درخت بنه موسوم به مروارید سبز یکی از با ارزشترین درختان موجود در عرصه منابع طبیعی کشور است. این درخت در کشور ما به نامهای بنه، بان، ون، سقز و چاتلانقوش معروف اســت. رویشگاه آن در کشــور ما اغلب در نقاط کوهســتانی خشک و نیمه خشک…

زنجره پسته

زنجره پسته Idiocerus stali Fieb.(Hom: Cicdelidae) زنجره پسته در تمام باغها و جنگلها روی پسته های اهلی، بنـه Pistacia mutica و چاتلانقوش P.khinjuk فعال است. زنجره پسته در اکثر مناطق پسته‌خیز کشور بالاخص در قزوین، کرمان، رفسنجان، سمنان، دامغان، خراسان، فارس، اصفهان، یزد، اردکان، نائین، قم و ساوه انتشار دارد.این زنجره که روزگاری بیش از پسیل خـسارت وارد مینمود، اکنون…

سن پسته

راسته Hemiptera زیر راسته سنها یا ناجوربالان  (Heteroptera)   این دسته از آفات از دو راه به محصول خسارت وارد می سازند:   خسارت مستقیم:   براثر تغذیه سن پدید می آید واهمیت زیادی ندارد. خسارت غیرمستقیم:   تغذیه از دانه های پسته و ایجـاد نـوعی بیمـاری اسـت کـه درآن مغز دانه بر اثر تراکم اسپورهای قارچ عامل بیماری به…

کرم سرخ ثانوی پنبه

دستورالعمل تله گذاری و ردیابی شب پره کرم سرخ ثانوی پنبه Pecxicopia malvella ( hollyhock seed, moth) (Lepidoptera : Gelechiidae)   مقدمه : کرم سرخ ثانوی پنبه با نام علمی Pexicopia malvella در برخی منابع بعنوان یک گونه منوفاژ معرفی شده که از میوه ، بذر گیاه Althaea officinalis (گل ختمی) تغذیه می کند. اما بطور کلی، گیاهان میزبان این…

زنبور سیاه مغزخوار پسته

زنبور سیاه مغزخوار پسته مقدمه در مرحله لاروی گروههای مختلف راسته بال غشائیان (زنبورهـا)، دو رﮊیـم حشـره خـواری و گیـاه خواری دیده می شود. رﮊیم حشـره خـواری بـه دو صـورت انگلـی و شـکارگری منحصـر بـه زیـر راسـته زنبورهای ساقه دار می باشد که در مرحلـه لاروی از تخـم، لارو، شـفیره و حشـره کامـل حشـرات دیگـر تغذیه می کنند. این زیرراسته…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها