شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدSymptoms of food shortages in Walnut بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Symptoms of food shortages in Walnut

کمبودهای غذایی و تغذیه گردو

کمبودها و مسمومیتهای تغذیه ای در گردو   اکثر گونه های گیاهی برای رشد و تکثیر، به جز کـربن، اکـسیژن و هیـدروژن، بـه حـداقل ۱۴ عنصر ضروری دیگر نیاز دارند که بر اسـاس غلظـت، بـه میکرومغـذی و ماکرومغـذی طبقـه بنـدی میشوند (جدول ۱) . ماکرو مغذیها که به صورت درصد وزن خشک گزارش مـی شـوند، شـامل ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم،…

  • خانه
  • Symptoms of food shortages in Walnut
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها