شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدStigmella malella Stainton بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Stigmella malella Stainton

مینوز لکه مارپیچی ثانوی

Stigmella malella Stainton. (Lep., Nepticulidae) مشخصات عرض حشره با بالهای باز 4 تا 5 میلیمتر، رنگ بالهای جلویی قهـوه ای تیـره کـه یک نوار روشن نازک عرضی هر بال را به دو نیمه تقسیم میکند. بالهای زیری به شکل نوار باریک و نوک تیز در آمده و دو حاشیه آن با ریشکهای بلند تزیین شده اند . تخم عدسی شکل…

error: عدم امکان کپی مطالب