شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدSeidlitzia rosmarinus بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Seidlitzia rosmarinus

پروانه بذرخوار تاغ

آفت پروانه بذرخوار تاغ مقدمه بیش از ۸۰ درصد سرزمین ایران را اراضی خشک و نیمه‌خشک تشکیل می‌دهد. از ویژگیهای چنین مناطقی اکوسیستم شکننده و ناپایدار آن است و هر عملی که موجب بر هم زدن تعادل آن شود به سادگی قابل جبران نخواهد بود. از مشخصات عمده عمل تخریب در زیست بوم مناطق خشک بروز پدیده بیابانزایی است. از…

error: عدم امکان کپی مطالب