شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدrosellinia necatrix بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: rosellinia necatrix

پوسیدگی سفید ریشه

پوسیدگی رزلینیایی ریشه پوسیدگی سفید ریشه از جمله بیماریهای خطرناک درخت گردو در سراسر جهان اسـت کـه علاوه بر درختان بالغ به نهالها نیز صـدمه مـیزنـد. عامـل آن قـارچی اسـت کـه شـکل جنـسی آن Rosellinia nercatrix Prill. و غیـر جنـسی آن Dematophora necartrix R. Hartig نامیده می شود و در مرحله غیر جنسی متعلق به خانواده اسفریاسه است. جنس رزلینیا بـرای…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها