شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدPhytophthora Root & Crown Rot بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Phytophthora Root & Crown Rot

پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه

  پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه Phytophthora Root & Crown Rot گونه های جنس Phytophthora در گیاهان مختلف تولید بیماری می کنند یکی از خطرناکترین بیماریها، پوسیدگی ریشه و طوقة درختان میوه است تا کنون بیش از 60 گونه فایتوفتورا شناسایی شده که بیش از 15 گونه از ایران گزارش شده است همة گونه های فاتیوفتورا انگل اختیاری…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها