شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدPhyllonorycter blancardella F بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Phyllonorycter blancardella F

مینوز لکه تاولی زیر برگ

مینوز لکه تاولی زیر برگ Phyllonorycter blancardella F (Lep.: Graciliariidae)   مشخصات مینوز لکه تاولی زیر برگ فاصله دو سر بالهای باز پروانه 7 تا 8 میلیمتراست. مـتن رنگـی بـال جلـویی زرد مایل به قهوه ای روشن بوده که نقوش سفید رنگـی در تمـام طـول آن دیـده مـیشـود. بالهای زیری به صورت نواری باریک و نوک تیز در آمـده انـد…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها