شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدPanonychus citri McGregor بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Panonychus citri McGregor

کنه قرمز مرکبات

کنه قرمز مرکبات Panonychus citri McGregor (Tetranychidae)   کنه قرمز مرکبات بومی کشورهای آمریکای شمالی اسـت و از آن منطقـه بـه بقیـه جاهـا گسترش یافته است. در ایران یکی از آفات مهم مرکبـات در شـمال کـشور بـه ویـژه از لنگرود تا تنکابن بوده و به انواع درختان مرکبات حمله میکند. در آن استان میزبانان آن به ترتیب اهمیت لیمو، پرتغال ،…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها