شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدMarasmarcha ehrenbergiana Zeller بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Marasmarcha ehrenbergiana Zeller

تراكم جمعيت و ميزان خسارت Marasmarcha ehrenbergiana Zeller

تراكم جمعيت و ميزان خسارت Marasmarcha ehrenbergiana Zellerآفت جديد نخود در مزارع ديم آذربايجان غربي حيدر عدل دوست   مقدمه: Marasmarcha ehrenbergiana Zeller ، پروانه‌اي از خانواده Pterophoridae  مي‌باشد. در اين پروانه‌ها بالهاي جلوئي و عقبي بواسطه وجود شكافهائي به 2 و 3 لب پر مانند تقسيم مي شوند. همينطور بالها هنگام استراحت عمود بر بدن در سطح افق باز…

error: عدم امکان کپی مطالب