شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدDaconil بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Daconil

داکونیل Daconil

Daconil داکونیل 720 سوسپانسیون قارچ کشی حفاظتی با فن اوری جدید و فرمولاسیون پیشرفته داکونیل 720 سوسپانسیون به دلیل نحوه تاثیر منحصر به فرد خود گزینه مناسبی برای جلوگیری از بروز بیماریهای مقاوم به قارچ کشهایی نظیر کاربندازیم می باشد .سوسپانسیون داکونیل با استفاده از فن اوری    Super weather stikو ترکیبات ویژه و اختصاصی سینجنتا تولید شده است. قطرات این…

error: عدم امکان کپی مطالب