شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدCelerio lineata L بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Celerio lineata L

برگخوار مو

برگ‎خوارهای مو یا کرم‎های شاخدار شامل دو گونه به نام Celerio lineata L. و Pergesa elpenor L. ازخـانواده Sphingidae می‎باشند و به دلیل این‎که روی بند ما قبل آخر شکم زائده شاخک ماننـد دارند، به کرم‌های شاخدار معروف شده‎ا‎ند. مشخصات در گونه اول عرض بدن با بال‎های باز 55 تا 60 میلی‎متر است. بال‎هـای جلـویی آجری مایل به سبز کثیف…

error: عدم امکان کپی مطالب