شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدArcanobacterium pyogenes بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Arcanobacterium pyogenes

آبسه پستان

آبسه پستان عبارست است از يك ناحيه عفوني شده بافت پستان كه در اثر مبارزه بدن باعفونت ، چرك در آن جمع مي شود، آبسه دربر گيرنده بافت پستان ، نوك پستان ، غدد شيري ، و مجراهاي شيري است .آبسه هاي پستاني ممكن است در هر جايي از بافت پستان يا مجاور غدد پستاني ديده شوند. معمولا سوراخ شدن…

error: عدم امکان کپی مطالب