2016-10-16
شپشک آرد آلود مرکبات

شپشکهای مرکبات و روشهای کنترل آنها

سپردار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi Morgan مشخصات و زیست شناسی سپر حشره کامل این شپشک گـرد، کمـی برآمـده، بـه رنـگ قهـوه ای روشـن بـا حاشیه خاکستری و به قطر ۱٫۵ تا ۲ میلیمتر است .  پوسته هـای پـورگی که تعدادشان به سه عدد میرسد […]
error: عدم امکان کپی مطالب