2016-09-16

سنک آنتوکوريس

سنك آنتوکوريس شكارگر پسيل گلابي    مقدمه: يكي از آفات مهم و كليدي كه هر ساله خسارت شديدي به درختان گلابي وارد مي‌كند و از ميزان توليد آن مي‌كاهد پسيل گلابي است(شکل1).   اين آفت داراي 5 نسل در سال است و بخاطر تخم گذاري […]
error: عدم امکان کپی مطالب