شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدگیاهشناسی درخت توت بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: گیاهشناسی درخت توت

کلیاتی در مورد درخت توت

درخت توت درخت توت یک گیاه چوبی و دایمی بوده که دارای اندام های رویشی (ریشه ، ساقه و برگ ) و زایشی (گل و میوه ) می باشد در زمانهای بسیار دور درختان توت بصورت تک تک و بطور وحشی در کنار منازل یا جاده ها یافت می شدند، که از برگ های آن برای تعلیف دامها استفاده می…

error: عدم امکان کپی مطالب