شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکودهای بیولوژیک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کودهای بیولوژیک

جایگزینی کود ازته با مایه تلقیح مزوریزوبیوم در نخود

جایگزینی کودهاي شیمیایی ازته با مایه تلقیح مزوریزوبیوم در زراعت نخود دیم   پیش گفتار: خاك یکی از اجزاء مهم منابع پایه و بستر اصلی کشت گیاه محسوب می گردد. در طی سال هاي اخیر، علی رغم دستیابی انسان به فناوري هاي جدید، متاسفانه آثار سوء پیشرفت ، با بروز اختلالاتی در شرایط تعادلی منابع پایه، بویژه خاك و آب…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها