شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکنترل آفات زیتون بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کنترل آفات زیتون

بید زیتون

بید زیتون Olive kernel borer Prays oleae Bernard (Lepidoptera: Yponomeutidae)   اهمیت بید زیتون : در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه نسل اول این آفت (گلخوار) نسل دوم (میوه خوار) و نسل سوم بصورت (برگخوار) که دارای اهمیت بیشتری می باشد. در سال هایی که لاروهای نسل اول باعث نابودی جوانه های گل شده و یک لارو می تواند بیش از…

error: عدم امکان کپی مطالب