شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکنترل آفات انار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کنترل آفات انار

پوشش گذاری انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار

پوشش گذاری گل و میوه های انار پوشش گذاری انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز   چکیده شب پره کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae یکی از مهمترین آفات میوه انار در ایران است. در این…

error: عدم امکان کپی مطالب