شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکشت کلزا بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کشت کلزا

مشكلات كشت كلزا و دليل عدم استقبال زارعين از توسعه كشت كلزا

مشكلات داشت مشكلات داشت كلزا را نيز به سه دسته مبارزه با علف هاي هرز، آفات و بيماري هاي كلزا دسته بندي كرده كه جداگانه هر يك را مورد بررسي قرار مي دهيم. 1- مبارزه با علف هاي هرز يكي از عوامل محدودكننده كشت كلزا در تمامي نقاط دنيا وجود علف هاي هرز است. اين گياهان كه اغلب با كلزا…

error: عدم امکان کپی مطالب