شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکرم پیله خوار نخود بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کرم پیله خوار نخود

بررسی زیست شناسی کرم پیله خوار نخود

بررسی زیست شناسی و فعالیتهای رفتاری کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca Hufn (Lep., Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی چکیده کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca Hufn. یکی از مهمترین آفات نخـود در خاورمیانـه اسـت. در ایـن تحقیـق به منظور تشخیص دقیقتر زیست شناسی، سنین مختلف لاروی و برخی از فعالیـتهـای رفتـاری آفـت، شـفیره هـای کـرم پیله خوار از مزارع نخود…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها