شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدنماتد بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: نماتد

کاربرد نماتدها در کنترل بیولوژیکی حشرات

کاربرد نماتدها در کنترل بیولوژیکی حشرات مقدمه تلاش برای کنترل آفات به منظور دستیابی به محصول بیشتر و یا به عبارت دیگر از دست ندادن محصول قابل انتظار در کشاورزی، از هزاران سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. در زمان های گذشته معمولاً از روش های غیر شیمیایی برای کنترل آفات استفاده می شد. بعد از…

نماتد گال بذر گندم

بررسی نماتد گال بذر گندم و راه مبارزه با آن به این بیماری، نماتد گالزای گندم نیز گفته میشود. عامل این بیماری، نماتد Anguina tritici (Steinb.) Chit. میباشد و انگل اجباری است. بیماری گال بذر گندم در بسیاری از نقاط کشور گزارش شده است و درجات آلودگی در فارس، خوزستان، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، تهران، زنجان، کرمان، مازندران، لرستان، آذربایجان‌ و…

نماتدهای بیماریزای گردو

نماتدها جانوران کوچکی هستند که به صورت آزاد  یا انگلی در محیطهای متنوعی از خـاک، آب شور و شیرین گرفته تا درون گیاه و بدن جانوران زندگی میکنند. گروهـی از نماتـدها انگـل گیاهان هستند. این گروه که در خاک و  یا داخل گیاه زندگی مـیکننـد، معمـولاً میزبـان خـود را نمیکشند بلکه آنرا ضعیف میکنند و بـه همـراه سـایر عوامـل تـنش…

نماتد مولد غده ریشه

نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne spp) دامنه میزبانی و پراکندگی جغرافیایی :  این نماتد انگل داخلی ریشه، پلی فاژ و غیرمهاجر (ساکن) بوده و در دنیا دارای ۷۰ گونه مختلف است. از این جنس تاکنون چهار گونه به نام های M.arenaria M.hapla  ،  M.Javanica و M.incognita از مناطق مختلف کشور گزارش گردیده است. در حال حاضر با توجه به فعالیت…

بیماریهای باکتریایی برنج و نماتد برگ خوار برنج

بیماریهای باکتریایی بیماریهای باکتریایی برنج در سه گروه اصلی به نام بیماری های گیاهچه ،غلاف و دانه ،بیماریهای برگ و ریشه و ساقه طبقه بندی می شوند. بیماری های گیاهچه به وسیله گونه از جنسPseudomonasو بیماریهای برگ به وسیله دو جنس Xanthomonasو یبماریهای ریشه و ساقه به وسیله گونه از جنس Erwiniaایجاد می شود. بیماریهای گیاهچه ،غلاف و دانه این…

نماتد و علت ایجاد این بیماری

به بیماری نماتد سرطان خاک نیز گفته می‌شود، علت این امر و این نامگذاری رابطه مستقیم با نحوه شکل‌گیری این بیماری دارد. بافت‌های سرطانی یا غدد سرطانی در اصل همان سلول‌ها یا بافت‌های طبیعی جاندار هستند که به دلیل تغییر در ساختار ژنتیکی آنها بصورت غیرطبیعی تقسیم شده و باعث ایجاد بیماری در جاندار می‌شوند. نکته‌ای که در اینجا باید…

روشهای جداسازی نماتدها

روشهای جداسازی نماتدها جداسازی نماتدها: اغلب نماتدهای انگل گیاهی تمام یا حداقل بخشی از چرخه زندگی خود را در خاک سپری می کنند. جهت جداسازی نماتدها در ابتدا نمونه گیری از خاک انجام می گیرد. نمونه برداری غالباً از منطقه ریزوسفر یا فرا ریشه(rizosphere) انجام می گیرد. جمعیت نمتدها در خاک های سبک و نیمه مرطوب اطراف ریشه در عمق…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها