شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدنقش عناصر غذایی در گیاهان بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: نقش عناصر غذایی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان روی (Zn) مقدار عنصر روی در کره خاکی تقریباً 80 میلی گرم در کیلوگرم است. و در خاک مقدار آن از 10 تا 300 و به طور متوسط 50 میلی گرم در کیلوگرم متغیر می باشد. ولی در خاک های قلیایی مقدارآن از 20 پی پی ام تجاوز نمی کند و نکته دیگر این که…

نقش منیزیم در گیاهان

منیزیوم و نقش آن در گیاهان منیزیم ( magnesium  ) به مقدار فراوان در خاکها وجود دارد، مقدار آن در پوسته زمین و خاکها در حدود 1.2 درصد است. مقدار آن در خاکها بسته به نوع اقلیم و سنگ مادر متغیر است و درخاکهای شنی و سبک کمتر و در خاکهای سنگین بیشتر است . جذب آن توسط درختان میوه…

  • خانه
  • نقش عناصر غذایی در گیاهان