شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمینوز گوجه فرنگی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مینوز گوجه فرنگی

مینوز برگ گوجه فرنگی (Tuta absoluta)

مینوز برگ گوجه فرنگی مقدمه: شب پره مینوز گوجه فرنگی یا بید گوجه فرنگی ( Tuta absoluta (Meyrick)  ) از خانواده  ( Gelechiidae   )  یکی از خطرناکترین آفات با ترجیح غذایی گوجه فرنگی است. این آفت به سیب زمینی و تاتوره نیز حمله می کند. این آفت در صورت نبود میزبان مناسب یعنی گوجه فرنگی و سیب زمینی می تواند…

error: عدم امکان کپی مطالب