شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمصرف بهینه آب بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مصرف بهینه آب

مقابله با خشکسالی و مصرف بهینه آب در کشاورزی

مقابله با خشکسالی و مصرف بهینه آب در کشاورزی مقدمه خشکسالی همچون سیل و زلزله نیست که خسارت های آنی داشته باشد ولی آثار ناگوار خشکسالی به مراتب گسترده تر و همه جانبه تر از دیگر بلایای طبیعی است . هر چه هست ، خشکسالی پدیده ناخوشایندی است که بدون خواسته ما بوجود آمده است . در مقابله با خشکسالی…

error: عدم امکان کپی مطالب