شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمدیریت کود دهی در زمین گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مدیریت کود دهی در زمین گندم

تغذیه گندم ( قسمت دوم )

قسمت اول تغذیه گندم را ازینجا بخوانید 4 - 1 - 2 - تجزیه گیاه  تجزیه گیاه یکی از راه هاي شناحت کمبود و توصیه مصرف عناصر غذایی محسوب می شود. اگـر کمبود عناصر غذایی در ابتداي رشد تشخیص داده شود امکان اصلاح وجـود داشـته و عملکـرد و کیفیـت محصول از دست نخواهد رفت. تجزیه گیاه تنها کمبود و یا…

  • خانه
  • مدیریت کود دهی در زمین گندم
error: عدم امکان کپی مطالب