شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمدیریت کوددهی گوجه فرنگی در گلخانه بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مدیریت کوددهی گوجه فرنگی در گلخانه

تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای ( قسمت اول)

دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای   مدیریت تغذیه گوجه فرنگی در گلخانه     مقدمه   لــزوم بهره برداری بهینه از منابع خــاک و به خصوص آب طی سالهای اخیر، توسعه کشتهای گلخانه ای را در اولویت قرار داده است. با توجه به هزینه بالای احداث و نگهداری گلخانه، توجه به مســایل تغذیه گوجه فرنگی…

  • خانه
  • مدیریت کوددهی گوجه فرنگی در گلخانه
error: عدم امکان کپی مطالب